Øvrig information:

Medicin: Som led i den almindelige undersøgelse vil du blive spurgt om medicinforbrug. Får du receptpligtig medicin, så husk at tage en liste med.

En almindelig undersøgelse omfatter tænder, slimhinder, tandkød og gummer og opfølgning på det almindelige helbred. Hvis der ses tegn på paradentose (betændelse i kæbeknoglen, der holder tænderne), bliver der foretaget en ekstra særlig paradentose-undersøgelse.

Efter tandudtrækning: Såret skal have ro. Skyl ikke munden de første to timer, og vent også med at spise og drikke noget. Børst ikke i samme side som såret den første dag. Hvis det begynder at bløde alligevel, så læg kompres på, bid sammen på et stykke rent gaze eller et rent lommetørklæde i mindst 15  minutter. Tag smertestillende tabletter efter behov eller som aftalt.

Gradvis excavering: Nogle gange er et hul (cariesangreb) meget tæt på tandnerven. Hvis der bores helt ind til tandnerven, skal tanden rodbehandles, ellers får man tandpine på et senere tidspunkt. Hvis man borer hullet over flere gange med f.eks. 6 måneders mellemrum, kan man være heldig at tandnerven trækker sig tilbage, så en rodbehandling kan undgås.

Rodbehandling: I midten af hver tand og tandrod er der nervevæv i en rodkanal. Ved en rodbehandling fjernes nervevævet i rodkanalen med nogle tynde rodfile. Efterfølgende fyldes rodkanalen med rodfyldningsmateriale. Store kindtænder har op til 4 rødder. Det kan tage flere gange at få færdiggjort en rodbehandling. En rodbehandlet tand vil ofte skulle have en krone på et senere tidspunkt. Der tages som minimum tre røntgenbilleder i forbindelse med en rodbehandling.

Røntgenbilleder/ Bitewings: I forbindelse med tandeftersyn vil der jævnligt blive taget to røntgenbilleder af kindtænderne, for bl.a. at se, om der er begyndende huller på tændernes mellemrumsflader, og for at se, om der er forandringer af kæbeknoglens niveau, som tegn på paradentose. Bitewings tages ofte med to-tre års interval. Det afhænger af individuel vurdering af den enkelte patient. 

Indkaldeintervaller: Er ikke faste, men vurderes ud fra den enkelte patients tandsundhed. 

Grøn: Ingen behandlingskrævende tandsygdomme. Indkaldes med 12-24 mdrs. interval.
Gul: Har behandlingskrævende tilstande. Indkaldes med 3-12 mdrs interval
Rød: Har behandlingskrævende tilstande, og øvrige helbredsmæssige risikofaktorer. 2-6 mdrs interval.

Kontant betaling eller afregning med Dankort for hver gang. Nye patienter skal forvente at have ca. 1000,-  kr. med første gang.

Links:

 Tandlægeforeningen:  http://www.tandlaegeforeningen.dk/

 Den offentlige sundhedsportal sundhed.dk     https://www.sundhed.dk/


Opdateret 28.08.2023