Tandpinevagtordningen i Region Sjælland. 

Vagten er åben fra 9.30 til 12.00 for telefoniske henvendelser på 

Lørdage, Søn- og helligdage, Jule- og nytårsaftensdag

Telefonnr. 29 60 01 11

                                              https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/akuthjaelp/tandpinevagten


Tilbyder akut tandlægehjælp til voksne og børn. Smertebehandling og behandling i forbindelse med tandpiner, mindre tandskader, tabte fyldninger m.v.

Prisen er efter sygesikringsoverenskomsten. 
Der forventes kontant betaling/Dankort for voksne.
Ud over den almindelige pris for tandbehandlingen skal der betales et tillæg for behandling uden for almindelig dagarbejdstid.
Beløbet vil derfor blive mindst 800,- kr. lørdage og 1100,- på søn- og helligdage.
Den nøjagtige pris afhænger af, hvilken behandling der finder sted.
Behandling af børn under 18 år betales af kommunen.      

       Regionens private tandlæger, kommunerne samt Region Sjælland yder herudover årlige driftsbidrag til tandpinevagtordningen.

                                                  

Der er også mulighed for at kontakte Region Hovedstadens tandlægevagt.

Tandlægevagten, Oslo Plads 14, 2100 København Ø


Åbent alle dage

Lørdag, søndag og helligdage, tillige  

 20.00 - 21.30 

 10.00 - 12.00


Tlf. 35 38 02 51

Opdateret 02.08.2021