Tilmelding og ændringer til kommunal børnetandpleje skal gå gennem kommunen på tlf. 56 57 57 47

Alle børn i Stevns kommune bliver tilbudt gratis tandbehandling på den kommunale klinik på Erikstrupskolen. Her foregår også tandregulering. Tandplejen på den kommunale klinik er gratis indtil barnet/den unge fylder 18 år. Når barnet/den unge er blevet 16 år, men ikke 18 år, kan man vælge privat tandklinik uden at skulle betale. Besked skal dog gives først til børnetandplejen, hvis man skifter til privat tandlæge.  

Unge der er født i 2004 og derefter kan få betalt tandpleje af kommunen indtil de fylder 21 år. Det kan være på kommunens klinik eller hos privat tandlæge. Kommunen skal have besked om at den unge har valgt privat tandlæge, inden der kan ske betaling. Ved større behandlinger skal kommunen have et overslag inden behandling af 18-21-årige. 

Hvis jeres barn under 16 år vil gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge, skal I betale 100 % af regningen selv. Dette gælder også, hvis barnet får behov for at få rettet tænder hos en bøjletandlæge.  Se Stevns Kommunes hjemmeside: www.stevns.dk.

Priseksempler på forældrebetalingen udleveres i skranken. I kan også søge yderligere oplysning hos Børnetandplejens administration, Stevns kommune. Tlf. 56 50 38 51.  Priserne kan også findes på internettet. www.tandlaegeforeningen.dk/Patienter/Priser.aspx.

Erikstrupskolens tandklinik   
Erikstrupskolen
Kronhøjvej 4
4660 St . Heddinge                         Tlf. 56 57 57 47

Venlig hilsen                                              Hårlevtandlægerne 


Opdateret 02.08.2021